Medische Hypnotherapie

Medische Hypnotherapie is hypnotherapie toegepast bij medische indicaties. Zo kunnen klachten direct, fysiologisch beïvloed worden. Er kan gewerkt worden aan de stress / angst die door de klachten ontstaat. Ook kan er gekeken worden naar de persoonlijke inhoud van de klachten. Onverwerkte situaties die met de klachten te maken hebben kunnen worden bekeken en er kan verwerking plaatsvinden. Er kan aandacht gegeven worden aan oude trauma’s die door de klachten kunnen worden aangeraakt / getriggerd. Niet effectieve manieren van denken en gedrag die als gevolg van de klachten zijn ontstaan, kunnen worden omgezet naar meer effectieve.

Zowel op fysiek / fysiologisch en emotioneel niveau als ook op het niveau van denken en gedrag zijn er dus aanknopingspunten te vinden voor therapie.

Hypnotherapie werkt hierbij op een dieper, meer onbewust niveau waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan en ook veranderingen op een dieper niveau kunnen plaatsvinden.

Indicaties waarbij met hypnotherapie gewerkt kan worden zijn o.a. :

Chronische pijnklachten

Stress

Astma en allergieen

Spijsverteringsklachten, maag- en darmklachten

Vermoeidheidsklachten

Hyperventilatie

Hoge bloeddruk

Auto-immuun ziekten (rheuma, schildklier, ziekte van Crohn )

Voor meer informatie, vragen over Medische Hypnotherapie en het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Frank Koornwinder, tel.030-2891069, of mailen naar fkoornwinder@gmail.com