Hypnotherapie

Hypnotherapie is een van de oudste vormen van Psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van trance ( = geconcentreerde aandacht ) en hedendaagse technieken, zoals N.L.P.( Neuro-Linguïstisch Programmeren ), R.E.T. ( Rationeel Emotieve Therapie ), Cognitieve therapie, Regressie en Imaginatie.

Wat is hypnose ?
Iedereen kent, zonder het misschien bewust te weten, uit eigen ervaring een trance, bijvoorbeeld: zo opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnen komen, dagdromen, waardoor je zó in de innerlijke wereld bezig bent, dat de omgeving vervaagt.
Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Trance is een toestand van geconcentreerde aandacht waarbij je bewust met je eigen innerlijke wereld ( gedachten, gevoelens, emoties ) bezig bent.

Wat is hypnotherapie ?
Van dit natuurlijke verschijnsel, de geconcentreerde aandacht, maakt de hypnotherapeut gebruik. Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt voor een groot aantal verschillende doeleinden. Onder deskundige begeleiding krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten beter worden aangesproken.
Bij een goede motivatie en inzet worden vaak op korte termijn al positieve resultaten behaald. Het één en ander is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld.
De werkzaamheid van andere vormen van therapie kan vaak worden versterkt wanneer zij wordt gecombineerd met hypnotherapie.

Waarvoor Hypnotherapie ?
– omgaan met spanningen, oplossen van psychische problemen.
– verwerken van trauma’s, afleren van ongewenst gedrag ( bijvoorbeeld verslavingen ).
– oplossen van slaapproblemen ( slapeloosheid, nare dromen ).
– faalangst ( bijvoorbeeld examenvrees ).
– oplossen van psychosomatische klachten ( hyperventilatie, maag- en   darmklachten).
– oplossen van sexuele problemen.
– opheffen of verzachten van pijn.
– verbeteren van concentratie en geheugen ( studie- , werk-, sportprestatie).
– trainen van lichamelijke en sociale vaardigheden.
– inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden.
– burn out etc.

Hoe werkt een hypnotherapeut?
Niet de klacht maar de oorzaak wordt behandelt met hypnotherapie. Eerst vindt een uitvoerig gesprek plaats, waarbij alle voor de therapie belangrijke informatie ter sprake komt. Naar aanleiding van de hulpvraag wordt een therapeutische doelstelling geformuleerd. Onder begeleiding wordt geleerd de hypnotische trance te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken.

Wordt hypnotherapie vergoed?
Meerdere verzekeraars vergoeden hypnotherapie. Voor informatie hierover kijk op http://www.hypnotherapie.nl de site van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten ( N.B.V.H.).
Voor meer informatie, vragen over Hypnotherapie en het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Frank Koornwinder, tel.030-2891069, lid van de N.B.V.H. of mailen naar   fkoornwinder@gmail.com