Contact / Afspr. / Privacy

Praktijk voor Hypnotherapie, Adem- en Ontspanningstherapie en Mindfulness

Julianaweg 311, 3523 XC, Utrecht

Tel. 030-2891069

Mail : fkoornwinder@gmail.com

Klik ook hier voor meer info.

De praktijk is per bus bereikbaar : bus 71 halte ’t Goylaan,  Julianaweg 311 is op ongeveer 2 min. lopen vanaf deze halte / bus 47 halte Constant Erzeystraat, Julianaweg 311 is op ongeveer 1 min. lopen.

Per auto : er is voldoende en gratis parkeergelegenheid vanaf 11.00 ’s ochtends.

Prijs per sessie van een uur : 77,50 euro. Maandelijks wordt een factuur toegestuurd. Deze dient binnen twee weken na de factuurdatum betaald te worden.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen tenminste 24 h van tevoren worden afgezegd. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt de afspraak in rekening gebracht.

Veel verzekeraars vergoeden hypnotherapie tot een bepaald maximum bedrag per jaar en per sessie. Neem voor de exacte informatie over vergoeding contact op met u zorgverzekeraar of kijk in de polisvoorwaarden.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult